Zawodowa

Pracę zawodową zawsze wiązałem ze służbą drugiemu Człowiekowi. Taki cel przyświecał mi zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Dlatego z dużą odpowiedzialnością podjąłem pracę nad kształtowaniem i edukacją młodego Człowieka w charakterze nauczyciela – wychowawcy.

Później z wielkim zaangażowaniem służyłem Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Następnie podjąłem trud utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, by służyć Osobom słabszym, chorym, niepełnosprawnym, często wykluczonym z życia społecznego, a niekiedy rodzinnego.

Działanie na rzecz innych ciągle mnie motywuje, daje ogromną satysfakcję i siłę, by wykorzystując doświadczenie kierować się myślą Alicji Lenczewskiej: „…Miłość nie ma żadnych granic i nigdy nie zabraknie: ani tej, którą otrzymujesz, ani tej, którą dajesz. Szczodrym sercem dawaj i szczodrym przyjmuj…”

 

 

 

Oficjalne konto na Facebooku – Środowiskowy Dom Samopomocy